คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวล้านนาโพล์

ท่านสนใจจะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาใด

 

Who's Online

เรามี 2085 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เมษายน
01

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น

เขียนโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด (01 เมษายน 2011) Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2554 เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” และเรื่อง “การติดตามประเมินผลโครงการ” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม  

CSS Validity