คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวล้านนาโพล์

ท่านสนใจจะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาใด

 

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เมษายน
01

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น

เขียนโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด (01 เมษายน 2011) Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2554 เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” และเรื่อง “การติดตามประเมินผลโครงการ” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม  

CSS Validity